English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

GW Instek GLP-1A (CE)

650.000₫

Mã sản phẩm:  GW Instek  GLP-1A  (CE) 

Thương hiệu: GWinstek

Tình trạng: Còn hàng

 GW Instek  GLP-1A  (CE) 

Contact us for best price.

Số lượng:
MUA NGAY

LOGIC PROBE
Maximum Input Frequency: 50MHz
Input Impedance: 120kΩ
Operating Voltage: 4V DC (minimum); 18V DC (maximum)
TTL Logic "1" (HI LED) >3.0V +0.25V
Logic "0" (LO LED) <0.75V +0.25V
CMOS Logic "1" (HI LED) >60%Vcc +5%
Logic "0" (LO LED) <15%Vcc +5%, <40% +5% (For 7 ~ 18Vcc)
LOGIC PULSER
Sync Input Impedance: 1MΩ
Pulse Rate: 0.5/400pps
Pulse Width: 10μS
Output Current: 100mA sink/source
Square Wave Output 5mA sink/source
Operation Voltage: 5 ~ 15V DC
Output Protection: 20V DC (maximum 30 sec)
Input Protection: 120V DC (maximum 30 sec)
Measurement Point Protection: 35V DC (maximum 30 sec)
DIMENSIONS: 18(W) x 210(H) x 18(L) mm
Weight: 50 g