English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Thông tin cơ bản của Quý khách hàng được Nubicom thu thập chỉ dùng để liên lạc trong quá trình đặt hàng và chăm sóc khách hàng.
Mục đích sử dụng thông tin
Dùng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng và giao nhận hàng hóa cho khách hàng.
Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ dùng cho phụ vụ các hoạt động hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng của Sodadep.vn.
Thời gian lưu trữ thông tin
Theo pháp luật 
Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin này
Nhân viên của sinh thái Kinh Bắc được tiếp cận thông tin của khách hàng với mục đích chăm sóc, hỗ trợ khách hàng. 
Hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước yêu cầu sinh thái Kinh Bắc cung cấp thông tin.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin 

CÔNG TY TNHH NUBICOM VINA

Phòng 307, tầng 3 , tòa MB bank Bắc Ninh, số 24 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300937012

0247-7777-883 (Vietnamese)

036-741-0999 (Korean)

nvina@nubicom.co.kr


Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Mọi yêu cầu về chỉnh sửa thông tin, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email nvina@nubicom.co.kr để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân được nhanh chóng và chính xác. 
Khiếu nại về thông tin cá nhân
Mọi yêu cầu về khiếu nại thông tin cá nhân, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email nvina@nubicom.co.kr để được giải quyết.
Cam kết bảo mật thông tin 
Mọi thông tin dữ liệu của Quý khách hàng sẽ không được tiết lộ với bên thứ 3 và chỉ sử dụng để Nubicom chăm sóc khách hàng.