English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Máy cho thuê

Yokogawa_DL7440

34.095.000₫

HP/Agilent 54825A

12.500.000₫

Tektronix_TDS3032

27.280.000₫

Tektronix_TDS5034B

38.650.000₫

Tektronix_TDS3054B

62.500.000₫

Anritsu_MT8860C

260.000.000₫

Spirent STR4500

60.000.000₫

Agilent_N4010A

135.000.000₫

TESCOM TC-5970C

45.000.000₫

Spirent GSS6700

145.000.000₫