English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Nubicom - Công ty Nubicom là Nhà phân phối độc quyền Buồng thử sóng Tescom, Tescom Shield box, buồng chắn sóng Tescom tại Việt Nam

Máy qua sử dụng

Anritsu_S332E

135.000.000₫

Anritsu_MS8609A

68.000.000₫

Anritsu_MS2690A

256.000.000₫

Anritsu_MT8820C

75.000.000₫

Thiết bị cho thuê

Anritsu_S332E

135.000.000₫

Anritsu_MS8609A

68.000.000₫

Anritsu_MS2690A

256.000.000₫

Anritsu_MT8820C

75.000.000₫

DỊCH VỤ