English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Nubicom - Công ty Nubicom là Nhà phân phối độc quyền Buồng thử sóng Tescom, Tescom Shield box, buồng chắn sóng Tescom tại Việt Nam. Nubicom còn là công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối trực tiếp Thiết bị đo lường. 0247-7777-883 / 0989-619-741 (Vietnamese), 036-741-0999 (Korean)

DỊCH VỤ