English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

GW Instek GOM-805

23.100.000₫

Mã sản phẩm: GW Instek GOM-805

Thương hiệu: GWinstek

Tình trạng: Còn hàng

 GW Instek  GOM-805

Contact us for best price.

 

Số lượng:
MUA NGAY

Hiển thị: 50,000 đơn vị

Tốc độ lấy mẫu:  Chậm: 10 readings / s

Nhanh: 60 readings / s

DẢI ĐO ĐIỆN TRỞ:

Dải đo / dòng test (fixed): 50mΩ /1A; 500mΩ / 100mA; 5Ω / 100mA; 50Ω / 10mA; 500Ω / 1mA; 5kΩ / 100µA; 50kΩ / 100µA; 500kΩ / 10µA; 5MΩ / 1µA

Độ Chính xác:  50mΩ : ± (0.1% giá trị đọc + 0.02% của dải đo)

500mΩ ~ 50Ω : ± (0.05% giá trị đọc + 0.02%  của dải đo)

500Ω ~ 500kΩ : ± (0.05%  giá trị đọc + 0.008 % của dải đo)

5MΩ : ± (0.2%  giá trị đọc + 0.008% của dải đo)

Độ chia: 1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω 

NHIỆT ĐỘ: 

Dải đo: -50˚C ~399.9˚C

Độ chính xác: -10˚C ~40˚C : 0.3% ± 0.5˚C ; Other : 0.3% ± 1.0˚C

Độ phân giải: 0.1˚C

Mạch khô (rơ le): mở mạch khi nhỏ hơn 20mV cho riêng dải đo 500mΩ, 5Ω, 50Ω

Chế độ hoạt động: DC+/DC-, Pulsed, PWM, Zero 

Những tính năng khác: Trigger – Internal, Manual, External、Math – ABS, REL, %, TC、Hi / Lo, Average 2 ~ 10 times、Measured delay、Go / No-Go、TC for Transformer, Diode、Continuity beeper、Sorting (only for GOM-805)

GIAO DIỆN: USB, RS-232C, HANDLER/SCAN/EXT I/O, GPIB

Phụ kiện kèm theo: Hướng dẫn sử dụng x 1, dây nguồn x 1, Dây đo GTL-308 x 1, CD x1