English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Thiết bị đo đa năng Keysight 34401A

Liên hệ

Mã sản phẩm: Keysight E3631A

Thương hiệu: Keysight

Tình trạng: Còn hàng

Keysight E3631A (Used)
Price does not include shipping fee
Contact us for best price

Bộ nguồn một chiều DC Keysight E3631A

Cấp độ ngõ ra :

  • Ngõ ra  1: 0 to 6 V, 0 to 5 A
  • Ngõ ra  2: 0 to +25 V, 0 to 1 A
  • Ngõ ra  3: 0 to -25 V, 0 to 1 A

Độ chính xác  25°C ±5°C

  • Điện áp : 0.05% + 20 mV, 0.05% + 20 mV, 0.1% + 5 mV
  • Dòng điện: 0.15% + 4 mA, 0.15% + 4 mA, 0.2% + 10 mA

Gợn sóng và nhiễu (20 Hz to 20 MHz)

  • Điện áp tùy chỉnh: <350 µVrms/ 2 mV p-p, <350 µV rms/2 mV p-p, <350 µV rms/2 mV p-p
  • Dòng điện tùy chỉnh: <500 µA rms, <500 µA rms, <2 mA rms
  • Dòng điện chung tùy chỉnh : <1.5 µA rms, <1.5 µA rms, <1.5 µA rms

Giá trị phản hồi tại  25°C ±5°C

  • Điện áp : 0.05% + 10 mV, 0.05% + 10 mV, 0.1% + 5 mV
  • Dòng điện : 0.15% + 4 mA, 0.15% + 4 mA, 0.2% + 10 mA