English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Máy cấp nguồn DC Keysight E3648A

Liên hệ

Mã sản phẩm: Keysight E3648A 

Thương hiệu: Keysight

Tình trạng: Còn hàng

Keysight E3648A  (Used)
Price does not include shipping fee
Contact us for best price

Output ratings (@ 0°C to 40°C) 2 outputs

  •    Range 1: 0 to 8 V / 5 A
  •    Range 2: 0 to 20 V / 2.5 A

Programming accuracy (@ 25°C ±5°C), ±(% output + offset)

  •    Voltage: <0.05% + 10 mV (<0.1% + 25 mV for output 2 of E3646/47/48/49A)
  •    Current: <0.2% + 10 mA

Ripple & noise 20 Hz to 20 MHz

  •    Normal Mode Voltage: <5 mVpp / 0.5 mVrms
  •    Normal Mode Current: <4 mArms
  •    Common Mode Current: <1.5 uArms

Readback accuracy (@ 25°C ±5°C), ±(% output + offset)

  •    Voltage: <0.05% + 5 mV (<0.1% + 25 mV for output 2 of E3646/47/48/49A)
  •    Current: <0.15% + 5 mA (<0.15% + 10 mA for output 2 of E3646/47/48/49A)