English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

GT-HPHC-T4UF

Liên hệ

Mã sản phẩm: GT-HPHC-T4UF

Thương hiệu: METCAL

Tình trạng: Còn hàng

GT-HPHC-T4UF

GT Slim Hand-Piece with Heater Cartridge, T4

GT-HPHC-T4UF

GT Slim Hand-Piece with Heater Cartridge, T4

Description

T4 hand-piece with T4 heater Cartridge. Includes tip retainers.