English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Mô đun quanh học

Liên hệ

Mã sản phẩm: Agilent 86116C

Thương hiệu: Agilent

Tình trạng: Còn hàng

Agilent 86116C (Used)
Price does not include shipping fee.
Contact us for best price.

Electrical Module Agilent 86116C 040 40GHz Optical/ 80GHz