English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Công suất là gì? Công thức tính công suất, đơn vị của công suất ?

03/06/2022 Đăng bởi: Nubicom

Hàng ngày, mỗi chúng ta vẫn thường sử dụng cụm từ “công suất” nhưng lại tùy thuộc vào  nhiều trường hợp và ngữ cảnh khác nhau.

[MỤC LỤC]

Xem thêm:  Công thức tính áp suất

 

Nếu trong công việc hàng ngày, mọi người sử dụng cụm từ “công suất” tức là họ đang nói đến thành quả công việc của họ, họ rất hài lòng với kết quả đó. Còn trong lĩnh vực vật lý, cụm từ “công suất” lại có ý nghĩa riêng biệt và phải sử dụng để biết được kết quả chính xác.

1.    Công suất là gì ?


Lĩnh vực vật lý, công suất được hiểu là một đại lượng chỉ tốc độ thực hiện khối lượng công việc của người hoặc của máy móc trong một khoảng thời gian xác định nào đó.
Từ đó, trong công việc hàng ngày của con người, công suất được thể hiện bằng kết quả mà con người đã đạt được trong khoảng thời gian lao động hàng ngày. Công suất càng cao, thành quả đạt được càng nhiều. Công thức tính công suất của công việc không chỉ được áp dụng trong một lĩnh vực, mà nó đã linh hoạt áp dụng ở nhiều lĩnh vực của đời sống. 
Các cháu học sinh đi học, áp dụng công thức tính công suất vào việc học tập. Người trưởng thành đi làm, cũng từ công thức tính công suất để thấy biết mình đã làm tốt công việc của mình hay chưa? 

2.    Khái niệm về công suất.


Vật lý học đưa ra khái niệm về công suất, đó là công suất được xác định bởi số công thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

3.    Công thức tính công suất.


Khi đã hiểu về bản chất của công suất, thì việc áp dụng công thức tính công suất sẽ trở nên dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều.
Công thức tính công suất : P = A/t
Trong đó: 
P là ký hiệu của công suất
A là ký hiệu của công thực hiện
t là ký hiệu của thời gian thực hiện công việc

Viết bình luận của bạn: