English Korean Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Các đơn vị đo lường thông tin cơ bản là gì?

16/04/2022 Đăng bởi: Nubicom

[MỤC LỤC]

Xem thêm: Thiết bị nào là thiết bị vào

1. Các đơn vị đo lường thông tin là gì?

Bit là viết tắt của thuật ngữ Binary Digit, đây là đơn vị đo lường thông tin cơ bản nhất thường dùng để đo lượng thông tin trong chiếc máy tính và còn tính dung lượng của bộ nhớ máy như: dung lượng của ổ cứng, dung lượng trong thẻ USB, hay trong thẻ nhớ, và bộ RAM của máy... 

Bit cũng là thuật ngữ chỉ phần dung lượng nhỏ nhất của bộ nhớ trong máy tính có thể lưu trữ dưới dạng một trong hai trạng thái thông tin là 0 hoặc 1 (có thể hiểu đơn giản đây là trạng thái bật hoặc tắt bộ phận bóng bán dẫn có trong máy tính).

Đơn vị đo lường thông tin

Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB),… là những đơn vị đo lường được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực máy tính với chức năng chính mô tả không gian ổ đĩa của máy, không gian lưu trữ dữ liệu phần mềm và bộ nhớ hệ thống máy tính. Vài năm trước khi mô tả không gian ổ đĩa cứng ta thường sử dụng thuật ngữ MB, nhưng bây giờ GB và TB mới là những thuật ngữ được dùng rộng rãi khi nói về dung lượng ổ đĩa cứng trong máy

Xem thêm:  Máy phân tích phổ tín hiệu
 

2. Giá trị của các đơn vị đo lường thông tin

Với các đơn vị đo lường mỗi đơn vị đo lường thông tin đứng sau bằng 2610 đơn vị đứng trước nó . Tuy nhiên đơn vị đo lường thông ti Byte là ngoại lệ, 1byte = 8 bit. Được thể hiện chi tiết như sau:

1B=8 bit

1KB(Kilobyte) = 1024 B

1MB(Megabyte) =1024KB

1GB(Gigabyte) =1024MB

1TB(Terabyte) =1024GB

1PB(Petabyte) =1024TB

1EB(Exabyte) =1024PB

1ZB(Zettabyte) =1024EB

1YB(Yottabyte) =1024ZB

Đơn vị đo lường thông tin

3. Khi nào dùng byte, khi nào dùng bit

Bit là đơn vị đo lường nhỏ nhất trong bộ nhớ máy tính, đơn vị này chỉ có thể lưu trữ một trong hai trạng thái là có hoặc không. Vì vậy, byte thường được dùng để biểu thị dung lượng dự trữ của thiết bị lưu trữ dữ liệu nhỏ nhất người ta cũng đo bằng Byte. Bên cạnh đó, bit thường được dùng để mô tả cái tốc độ truyền tải dữ liệu của các thiết bị lưu trữ cũng như trong hệ thống mạng lưới viễn thông.

Viết bình luận của bạn: